O projekte

Fin-Pro je špecializovaná príloha vybraných slovenských denníkov zameraná na osobné financie. Okrem výtlačkov pravidelne vložených v dennej tlači, je tento časopis voľne prístupný a stiahnuteľný v elektronickej podobe na webe. Ambíciou projektu je informovať čitateľov o situácii na finančnom trhu a vzdelávať ich v oblasti úverov, poistenia, bankových produktov, sporenia a investovania. Na tvorbe obsahu jednotlivých čísel redakčný tím spolupracuje s Asociáciou bánk, Asociáciou poisťovní, Asociáciou správcovských spoločností, Asociácia dôchodkových správcovských spoločností a Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi. O projekte je podrobne informovaná aj Národná banka Slovenka a plne korešponduje s jej záujmom vzdelávania a ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Projekt vzniká s podporou finančných partnerov.

Redakčný tím

Finančný trh je náš svet. Pôsobíme na ňom už od roku 2000 a videli sme ho už z viacerých strán - či už ako klienti, sprostredkovatelia alebo poskytovatelia finančných produktov. Stáli sme pri projektoch určených na priblíženie zložitého finančného sveta bežným ľuďom - tvorili sme časopis :

Investor (2000-2012)


Financie v pohode (2012-2014)Teraz chceme niečo viac. Zvyšovať povedomie o finančných produktoch a trhoch a zlepšiť tak finančnú gramotnosť. Aby klienti finančných inštitúcií neťahali za kratší koniec lana.

Členovia redakčného tímu

Pavel Škriniar

skriniar@fin-pro.sk

Vladimír Baláž